post_parent; if($parent_id == 0){ return $post_id; }else{ return get_topmost_parent($parent_id); } } $rodic = get_topmost_parent($page_id); ?>
Walfdorská pedagogika

Archív - júl, 2013

Waldorfské lýceum v Prahe vs. „normálne“

V Českej republike boli publikované výsledky maturitných skúšok. Na prvom mieste medzi gymnáziami skončilo súkromné gymnázium Václava Klausa ml. a v skupine odborných škôl obsadilo I. miesto Waldorfské lýceum. Michal Mleziva sa vo svojom článku Klausův PORG a Waldorfské lyceum zamýšľa nad týmto úspechom. Len pre doplnenie, na Slovensku bola podaná žiadosť o otvorenie Waldorfského […]