Walfdorská pedagogika

Vzdelávanie

logo_wzdelavanie
Seminár pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie

určený najmä učiteľom základných škôl a v prvom ročníku aj rodičom a záujemcom o waldorfskú pedagogiku Otvára druhý ročník v školskom roku 2017-18.

Seminár venovaný vzdelávaniu v predprimárnej pedagogike

určený najmä učiteľom materských škôl a rodičom (Kliknutím na nápis -vzdelávanie v predprimárnej pedagogike- prejdete na ich stránku) otvára v nasledujúcom školskom roku proseminár.