Walfdorská pedagogika

WŠ tretia najlepšia v Bratislavskom „Monitore“

Pred pár dňami zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zoznam výsledkov celoštátneho testovania deviatakov v krajských mestách. Z neho vyplýva pre bratislavskú waldorfskú školu veľmi pekný výsledok – 3. miesto. I keď je potrebné povedať, že súťaženie waldorfskej školy so štátnymi v množstve vedomostí nie je to, o čo sa usilujeme v prvom rade. Hlavný dôraz je kladený na rozvoj tvorivosti, vnútornej integrity a harmonické rozvinutie všetkých duševných síl. A samozrejme – neustále pestovať záujem o učenie. Ak ako dôsledok tohto snaženia je i dobré umiestnenie pri porovnávaní vedomostí, berieme to ako jeden pozitívny dôsledok, určite však nie ako cieľ našej koncepcie.

S napätím očakávame, ako sa tento výsledok budú snažiť interpretovať neprajníci waldorfskej pedagogiky, resp. i samotné MŠ, od ktorého by sme ako prvého očakávali podporu v našom reformnom úsilí, ktorej sa nám však dostáva pramálo. Ako keby Slovensko prekypovalo učiteľmi a školami, kde je záujem hľadať nové metódy, prešľapávať nové cesty a bojovať s paušálnosťou a formálnosťou.

Rebríček škôl

  1. Spojená škola – ZŠ (PYP) Novohradská 3
  2. Základná škola s MŠ Odborárska 2
  3. Súkromná základná škola waldorfská Vihorlatská 10
  4. Základná škola s MŠ Grösslingová 48
  5. Základná škola s MŠ Jeséniova 54
  6. Základná škola s MŠ Za kasárňou 2
  7. Základná škola Vazovova 4

RNDr. Erich Šašinka

Nezaradené