Walfdorská pedagogika

Vyjadrenia absolventov

Natália Nováková – ukončila WŠ 2010, dnes 3. ročník bilingválneho gymnázia

Waldorfská škola mi dala veľa. Veľa dobrého vzdelania a veľa dobrých skúseností s ľuďmi, čo je podľa mňa jedna z najlepších výbav do budúcnosti.
Čo sa týka vedomostí a vyučovania, nedám na svoju základnú školu dopustiť. Hodiny boli akčné, zaujímavé a učivo sa na mňa tak povediac lepilo samé. Vždy ma hodiny bavili a učenie som nikdy nevnímala ako otravu, ale ako radosť a zábavu a tento postoj mi dokonca zostal až dodnes. Veľmi veľa vecí z hodín si doteraz pamätám, napríklad ako sme na chémii z hrozienok destilovali “alkohol“, ako sme sa v 3. triede učili vybrané slová pomocou básničiek a pesničiek (vďaka ktorým si ich doteraz pamätám) alebo ako sme si na fyzike posielali cez triedu telegrafné správy. Toto sú iba tri príklady, ale mohla by som menovať ešte veľa, veľa ďalších, z ktorých niektoré mi ešte aj teraz pomáhajú chápať učivo.

Po nástupe na strednú školu som mala najväčší problém s tým, že som sa nevedela “bifliť“, pretože som to nikdy predtým nepotrebovala.

Okrem vzdelania som sa na waldorfe naučila aj dôverovať ľuďom a nebáť sa povedať, čo si myslím. Vždy, keď som mala nejaký problém, som totiž našla pochopenie a môj názor bol rešpektovaný bez ohľadu na to, aký bol. Myslím si, že aj tieto pozitívne skúsenosti výrazne prispeli k môjmu dnešnému, podľa mňa zdravému sebavedomiu a mojej schopnosti vytvoriť si na veci názor, čo je z môjho pohľadu veľmi dôležitou výbavou do života. Zároveň ma to však naučilo rešpektovať názory iných aj keď sa s nimi nie vždy stotožňujem, pretože sme boli v triede naozaj “čo kus, to originál“.

Ešte by som sa rada vyjadrila k označovaniu waldorfskej školy za sektársku, čo ľudia často vyťahujú. Ako dieťa navštevujúce túto školu deväť rokov som nikdy necítila, že by nám bol vnucovaný nejaký názor. Boli medzi nami veriace aj neveriace deti, mohli sme mať aj náboženstvo, ak rodičia chceli. Veľa ľudí sa odvoláva na rôznych anjelov, víly a škriatkov, ktorí často zdobia triedy a výkresy detí. Ale nie sú predsa anjeli jedným zo symbolov Vianoc? A nie sú víly a škriatkovia v každej druhej detskej rozprávke?
Na záver už len toľko, že waldorfská škola bola podľa mňa jedna z najlepších vecí, čo ma v živote stretli, a preto by som ju želala zažiť všetkým deťom. Aj preto sa do nej a za mojimi bývalými učiteľmi stále rada vraciam.

 

Marianna Jarina – ukončila WŠ 2010, dnes 3. ročník bilingválneho gymnázia

Waldorfská škola bola tou najlepšou základnou školou, akú som mohla mať. Áno, je pravda, že na inú ZŠ som ani nechodila, no keď to porovnám s tým, čo počúvam o iných školách, len to utvrdzuje moje presvedčenie. Na waldorfskej škole som sa cítila z väčšej časti veľmi dobre a môj postoj ku škole, či už základnej alebo strednej, je celkovo oveľa pozitívnejší (a možno aj realistickejší, úprimnejší) ako postoje mnohých mojich spolužiakov či rovesníkov.
Dopad waldorfskej školy na mňa vnímam v rôznych rovinách, no rada by som zvýraznila práve tú akademickú. Myslím, že v oblasti matematiky a fyziky mi síce často na začiatku gymnázia chýbali konkrétne informácie, no po väčšine som bola schopná efektívnejšie logicky myslieť a prísť k správnemu výsledku dokonca aj skôr ako zvyšok triedy. Čo sa týka humanitných odborov, zdá sa mi že tam som bola tiež schopnejšia nachádzať súvislosti. Mojou akoby najväčšou výhodou je to, že si doteraz pamätám veľmi veľa z toho, čo som sa naučila na waldorfskej škole, čo nemôžem povedať o mojich spolužiakoch z iných škôl. (Doteraz si pamätám napr.  základný dej Gilgameša, ktorého sme čítali v 5. triede) Waldorfska škola mi dala veľký všeobecný rozhľad a schopnosť kreatívne myslieť.
Je pravdou, že waldorfská škola ma po jazykovej stránke nedostatočne pripravila na anglické bilingválne gymnázium, na ktoré som išla. Tento rozdiel som však rýchlo dohnala.
Waldorfská škola ma naučila netúžiť len priamočiaro po informáciach ale skôr vidieť súvislosti, logické postupnosti alebo príčiny ktoré za faktami stoja.
Povedala by som, že hlavne vďaka tejto škole dokážem vnímať, čo je na učení krásne. Toto považujem za veľmi dôležité, pretože motivácia „učím sa lebo sa chcem dostať na dobrú školu“ mi nepríde dostatočná.
Odvážim sa povedať, že najmä vďaka waldorfskej škole som jednou z najlepších študentiek môjho ročníka.