Walfdorská pedagogika

Vzdelávanie pre učiteľov základných škôl

logo_wzdelavanie

Vitajte na stránke iniciatívy Wzdelávanie, ktorá v rámci Asociácie priateľov slobodných waldorfských škôl  na Slovensku zastrešuje waldorfské primárne vzdelávanie.

Koncept seminára „WZDELÁVANIE“ je od roku 2013 tvorený na podklade akreditovaného magisterského štúdia pre vzdelávanie waldorfských pedagógov na Donau Universität v Rakúsku. Na Slovensku je seminár vedený kolégiom slovenských a rakúskych lektorov, pričom mnohí z nich sú dlhoroční pedagógovia a profesori na univerzitách.

V školskom roku 2016/17 otvárame už po štvrtý krát prvý ročník vzdelávania vo waldorfskej pedagogike pre učiteľov základných škôl, rodičov a záujemcov.

Domnievame sa, že waldorfská pedagogika patrí medzi tie najpokrokovejšie a vie uchopiť výchovu i vzdelávanie tak, že i dnešné „moderné“ deti z toho majú veľký osoh. Mnohokrát v živote nevieme pochopiť ani sami seba, a pritom ako pedagógovia, rodičia stojíme pred úlohou pochopiť žiaka či dieťa a viesť ho na jeho životnej ceste. Preto sa na seminári venujeme témam filozofickým – kto je človek a aký je zmysel ľudského vývoja; psychologickým – aké schopnosti sa v akom veku vyvíjajú a aké činnosti a metódy sú v danom veku primerané alebo predčasné; témam sebapoznania – najskôr musím zvládať a vychovávať seba, ak chcem vychovávať iných; didaktickým témam – ako zaujať pre predmet, čo funguje, čo nefunguje a prečo… Striedame prednáškovú so zážitkovou formou – návratom do detstva sa snažíme zažiť a pochopiť jeho kľúčové aspekty a na základe toho vyvodzovať úsudky a postupy pre budúcnosť. Viac podrobností tu…

Seminár je veľkou pomocou ako pre učiteľov, tak i pre rodičov, ktorí chcú výchovu a vzdelávanie uchopiť moderným a vedomým spôsobom.

Pokiaľ zvažujete účasť na našich vzdelávacích podujatiach, prinášame  vám základné informácie o vzdelávaní a jeho cieľoch, profile absolventa, náčrt študijného plánu a ďalšie informácie, ktoré vám môžu uľahčiť rozhodnutie – vydať sa na dobrodružnú cestu objavovania seba a premeny vášho vzťahu k druhým; najmä k človeku v jeho rannom štádiu vývinu.

Pokiaľ by ste mali ďalšie otázky, návrhy, pripomienky, budeme radi, keď nám napíšete.