Walfdorská pedagogika

Archív - december, 2019

Duchovné jadro waldorfskej školy – Peter Selg

Waldorfská škola má svoju biografiu, má svoj životný príbeh a je veľmi dôležité, aby sme cieľ, ktorý waldorfská škola v tomto živote nesie, nestratili zo zreteľa. Tento cieľ je – ako každý skutočný cieľ – cieľom budúcim, cieľom patriacim budúcnosti. Myslím, že nik nemôže povedať, že waldorfské školy sú už úplne tu, že už sú v kultúre […]