Walfdorská pedagogika

Slovensko história

2001  – Bratislavská WŠ je zaradená do siete škôl v režime „experimentálneho overovania“, ktoré má preveriť vhodnosť waldorfskej pedagogiky (WP) pre Slovensko.

V tomto čase je napr. v ČR waldorfské školstvo začlenené do štátneho systému, no bratislavská WŠ je nútená ísť do experimentálneho overovania – MŠ SR požadovuje overiť vhodnosť WP v slovenských podmienkach. Vzhľadom na kultúrno-európsky kontext WP a 100 ročnú tradíciu sme pokladali, a aj pokladáme, tento krok za rovnako nepochopiteľný, ako by bolo napr. overovanie platnosti Pytagorovej vety v slovenských podmienkach. Tým skôr, že iné kultúrno-spoločenské aspekty, ako napríklad dostupnosť pornografie, hracie automaty, PC hry, reklama pre detí atď., evidentne negatívne zasahujúce do výchovy, boli prebraté našou spoločnosťou bez experimentálneho overovania…

2010 – Po 9 rokoch úspešného fungovania, pozitívnej správe gestora projektu overovania, prof. Zelinu, a po veľmi úspešných absolvovaniach Testovania 9 (percentil v r. 2010 SJ 76,8%, Mat. 79,6%; r. 2011 SJ 81,3%, Mat. 41,2%; r. 2012 SJ 97,96%, Mat. 96,96%) i mnohým ďalším pozitívnym hodnoteniam pedagogických odborníkov a rodičov, je overovanie predĺžené o ďalšie 3 roky. Navyše, stále neexistuje zákon, ktorý by stanovil, čo sa má s novou pedagogikou po overení spraviť. Napr. sprístupniť všetkým, i štátnym, školám…