post_parent; if($parent_id == 0){ return $post_id; }else{ return get_topmost_parent($parent_id); } } $rodic = get_topmost_parent($page_id); ?>
Walfdorská pedagogika

Ročník W2 (2014)

 

 

P1010986 P1010961 P1020022 Fotografia0314 P1010993 P1010987

 

Takto veselo nám bolo na seminári vo Viedni.

Napriek spaniu na zemi a celodennému programu sme veľa načerpali, ale sme si aj dobre oddýchli.

A už sa tešíme na ďalšie semináre.