Walfdorská pedagogika

Waldorfskí žiaci majú nadpriemerné znalosti v prírodných vedách

Rakúsky štátny inštitút pre pedagogický výskum, inovácie a vývoj zverejnil na internetovej stránke http://www.bifie.at/buch/322/9/6 analýzy výsledkov štúdie PISA 2006 v Rakúsku.

Žiaci waldorfských škôl dosiahli v oblasti odborných znalostí v prírodných vedách v teste 524 bodov, čo je nad priemerom OECD (500 bodov) a tiež nad rakúskym priemerom (pozri nižšie uvedené tabuľky).  V záverečnom zhrnutí výsledkov štúdie PISA 2006 na stránke štátneho  inštitútu pre pedagogický výskum, inovácie a vývoj rakúskeho školstva sa píše:

  • Waldorfskí žiaci podali porovnateľné priemerné výkony v čítaní a v matematike ako žiaci bežných rakúskych škôl (pozri doleuvedené tabuľky)
  • V prírodných vedách ukázali svoje silné stránky – nachádzajú sa vysoko nad rakúskym priemerom (porovnaj nižšie uvedené tabuľky). Vlastný koncept waldorfských žiakov v prírodných vedách  je výrazne vyšší. Preukázali  pozitívne vnímanie ich vlastných prírodovedných  učebných výkonov a skúseností, ktoré nebolo prekonané v žiadnej kategórii tradičných rakúskych škôl (nad priemerom OECD a Rakúska). Pozitívne výsledky z waldorfských škôl, pokiaľ ide o motivačné faktory v prírodných vedách, poukazujú na dobrú didaktiku výučby. Výsledky týchto výskumov so zreteľom na didaktické opatrenia podporujú predpoklad, že výučba prírodovedných predmetov sa na waldorfských školách vyznačuje  interakciou a experimentovaním. Aj  v plánovaní alebo v samotnom priebehu vedeckého výskumu ako aj v aplikačných aspektoch výučby predstavujú waldorfské školy v porovnaní s bežnými rakúskymi školami  príkladnú vyučovaciu prax.
  • Vzdelávacie odporúčania na základe týchto výsledkov možno odvodiť predovšetkým pre výučbu prírodovedných predmetov. Na základe relatívne vysokej kompetencie žiakov waldorfských škôl v prírodných vedách v kombinácii s mimoriadne vysokou motivačnou charakteristikou a vnímanie vlastných kognitívnych schopností v  týchto predmetoch ako aj rozdiely vo vzdelávacích princípoch vedú k záveru, že bežné školy sa môžu učiť z  waldorfských škôl, najmä pokiaľ ide o konkrétnu aplikáciu prírodných vied.
  • V tejto súvislosti sa musí uviesť nedostatok výskumných aktivít v Rakúsku ako aj v ostatných nemecky hovoriacich krajinách k téme „waldorfská pedagogika“. Najmä ak berieme do úvahy, že táto alternatívna školská forma  poskytuje potenciál, z ktorého sa bežné školy môžu učiť, mali by sa empirické štúdie urýchliť.

Zdroje:

Autor: Marián Czére

Nezaradené