post_parent; if($parent_id == 0){ return $post_id; }else{ return get_topmost_parent($parent_id); } } $rodic = get_topmost_parent($page_id); ?>
Walfdorská pedagogika

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner (1861-1925), spočiatku v odborných kruhoch uznávaný ako špecialista na J.W.Goetheho, filozof, spisovateľ, literárny kritik, neskôr celosvetovo známy ako zakladateľ Antropozofie, zakladateľ školy, umelec a sociálny reformátor. Zväčša naprieč myšlienkovým zvykom svojho času staval jestvujúce vždy na hlavu a budúce na nohy. Jeho život je naplnený vnútornou dynamikou a vykazuje bezpríkladnú tvorivú silu. S najväčšou intenzitou pracoval v dobe materializmu pre nový svetonázor, v ktorom sa znova do stredobodu vedomia vráti vzťah človeka a univerza. Jeho spisy, prednášky, dopisy ako aj jeho umelecké dielo je zverejnené v súhrnnom vydaní (Rudolf Steiner Gesamtausgabe, GA). Vydavateľom je Rudolf Steiner Nachlassverwaltung v Dornachu, Švajčiarsko.