Walfdorská pedagogika

Hodnotenie PISA

Náhodná vzorka pre prieskum medzinárodných štúdií PISA zahŕňa všetky nemecké školy, teda aj waldorfské školy. Pri predchádzajúcich prieskumoch PISA boli vylosované a prizvané do testovania vždy aj waldorfské školy. Podľa informácií, ktoré má k dispozícii Asociácia slobodných waldorfských škôl v Nemecku, štúdie sa zúčastnili všetky školy.

Podľa vyjadrenia vtedajšieho koordinátora PISA, prof. Manfreda Prenzela zo School of Education na TU Mníchov (TUM), sa však osobitné vyhodnotenie waldorfských škol v Nemecku neuskutočňuje. Výsledky skúmania sa zlievajú s výsledkami ostatných testovaných škôl. Osobitné vyhodnotenie waldorfských škôl bolo po požiadavke nemeckej Asociácie slobodných waldorfských škôl odmietnuté s poukázaním na príliš vysoké náklady (ináč to bolo v rakúsku, viď. „Prírodovedná výuka“ nižšie).

Pri starších kolách štúdií PISA bolo vybratých 1500 škôl pre porovnanie krajín. Od roku 2009 obsahuje vzorka pre medzinárodcné porovnania iba cca 230 škôl. Tým sa proporcionálne zmenšil aj počet testovaných waldorfských škol.

Záverečné skúšky

Ako zdôraznil Henning Kullak-Ublick, člen predstavenstva nemeckej Asociácie slobodných waldorfských škôl na výročnej tlačovej konferencie za rok 2012 v Berlíne, waldorfské školy obstoja veľmi dobre s porovnaní so štátnymi školami vo vzťahu na ich merané výkony, ak si všimneme výsledký skúšok. Tieto ukazujú výsledký centrálnych maturitných skúšok posledných rokov, pri ktorých sa waldorfskí žiaci umiestnili vždy minimálne na celoštátnom priemere a často na prvých miestach, povedal Kullak-Ublick pred žurnalistami.

Prírodovedná výuka

Osobitný prípad predstavuje prieskum PISA 2006 v Rakúsku, v ktorej boli zahrnuté a osobitne vyhodnotené všetky rakúske waldorfské školy. Tento prieskum sa zameral predovšetkým na prírodovedné kompetencie žiačok a žiakov. Waldorfskí žiaci mali pritom osobitne dobré výsledky, ktorými sa umiestnili čo sa týka záujmu o prírodovedné predmety, nie len vysoko nad priemerom krajiny, ale výrazne nad priemer krajín OECD.

Toto bolo vo vyhodnotení zdôvodnené metódami výuky, označenými ako príkladné, teda fenomenologickým spôsobom prírodovednej výuky, ktorý vychádza z vlastných skúseností žiačok a žiakov. Nemecká Asociácia slobodných waldorfských škôl usporiadala k tejto téme na Výstave kníh 2012, Lipsko prezentáciu. Výskumný úsek Asociácie poskytuje rozličné knižné publikácie k téme prírodovednej výuky na waldorfských školách.

Linky: