Walfdorská pedagogika

Archív - september, 2013

Skúsenosti psychológa s waldorfskou školou.

Pracujem ako psychológ s deťmi, mládežou a rodinami. Väčšinou sa stretávam s tými, ktorí majú nejaký problém. Najčastejšie je to hyperaktivita, ale aj rôzne iné starosti. Preto sledujem aj stav školstva na Slovensku, hlavne z pohľadu toho, ako škola a prostredie v nej vplýva na rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho celkový psychický stav. Absolvoval som množstvo rozhovorov s deťmi aj rodičmi, kde škola […]