Walfdorská pedagogika

Veda, výskum

Skúmaniu cieľov, postupov a výsledkov waldorfskej pedagogiky sa vo svete i na Slovensku venuje množstvo vedcov, pedagógov a laikov. Ako v každej oblasti, ktorá sa rozvíja a je živá, aj tu existujú pozitívne ale tiež kritické postoje.

Waldorfskú pedagogiku je možné študovať na viacerých univerzitách v Európe i vo svete. Na týchto, ale i na iných univerzitách a výskumných inštitúciách prebiehajú rôzne výskumné projekty o waldorfskej pedagogike. O ich výsledkoch vás chceme priebežne informovať.