Walfdorská pedagogika

Financovanie a školné

Cieľom waldorfských škôl je, aby podľa možností, žiadnemu dieťaťu nebola znemožnená návšteva školy kvôli finančnej situácii rodičov. Waldorfské školy, rovnako ako iné súkromné školy na Slovensku, sú odkázané na  finančnú pomoc štátu. Táto však nestačí na plné pokrytie nákladov, preto je potrebný príspevok rodičov.

Pri prispôsobení školného na finančné možnosti sa spravidla používajú dva modely, ktoré sú praktizované v rôznych variáciách na všetkých školách:

  • Pevný príspevok, ktorý môže byť zľavnený
  • Príspevok závislý od príjmu, ktorý je v každom jednotlivom prípade dohodnutý individuálne

Politicky sa vo svete waldorfské školy snažia o také financovanie škôl, ktoré umožní každému rodičovi voliť si školu celkom slobodne tým, že štátne príspevky sú garantované na žiaka rovnako, bez ohľadu na to, ktorú formu školy si zvolí.