Walfdorská pedagogika

Slovensko aktuálne

Na Slovensku zatiaľ existuje jedna základná waldorfská škola v Bratislave a jedna prvá waldorfská trieda začala v septembri 2012 fungovať ako detašované pracovisko v Košiciach. Okrem toho existuje viacero predškolských zariadení v rôznych častiach Slovenska.

Základná škola funguje v tzv. režime overovania, t.j. v režime, ktorým podľa legislatívy SR musí prejsť každý nový pedagogický systém. Waldorfská škola v BA absolvovala toto overovanie v rokoch 2001-2010, pričom záverečné správy hodnotili celý projekt overovania pozitívne. Napriek tomu MŠ predĺžilo toto overovanie o ďalšie tri roky. Veríme, že v roku 2013, keď sa bude ukončovať táto etapa, MŠ nepríde s novými požiadavkami a overovanie bude vyhodnotené pozitívne, čo dá zelenú ďalšiemu rozvoju waldorfskej pedagogiky na Slovensku.