Walfdorská pedagogika

Formové kreslenie

Formové kreslenie začína už v prvý deň školského roka v prvom ročníku. Malí prváci v tento svoj veľký deň píšu na tabuľu dlhú rovnú čiaru a dlhú oblú čiaru. Každý takou farbou, akú si vyberie. Učiteľ si túto ich prácu obyčajne odfotí, tie čiary všeličo o dieťati napovedia. Formové kreslenie je prípravou na geometriu vo vyšších ročníkoch. Rovné a oblé čiary sú prvou prípravou na veľké tlačené písmená a rímske číslice. Počas prvého ročníka žiaci kreslia hranaté i oblé formy, špirály, osmičky, kruhy, snehové vločky… V druhom symetrické formy so stredovou čiarou v rôznych obmenách. V treťom ročníku ide už o asymetrické formy vychádzajúce von zo stredu a meniace sa, pohybujúce sa. Vo štvrtom ročníku sú to zrkadliace sa formy podľa dvoch na seba kolmých osí súmernosti a komplikované keltské formy s prepletaním pod a nad. Žiaci pracujú bez gumy, farbičkami, začínajú svetlou žltou – citrónkou – aby mohli prípadné chyby opraviť tmavšou farbou. No samotnému kresleniu vždy predchádza pohyb. Každú formu si najskôr “vychodia”, urobia do vzduchu rukami, potom hlavou, nosom, jazykom, lakťom, malíčkom…, kým majú formu naozaj zažitú a môžu ju preniesť na papier.
V piatom ročníku formové kreslenie strieda geometria voľnej ruky. Vďaka štyrom rokom formového kreslenia vyzerajú geometrické formy v tomto ročníku často ako narysované. A to sa naši žiaci s kružidlom a pravítkom zoznamujú prvýkrát až v šiestom ročníku…