Walfdorská pedagogika

Organizačné informácie

Vzdelávanie je určené pedagógom bežných i alternatívnych škôl, osobám pracujúcim s deťmi a mládežou, ďalej rodičom, pedagogickým odborníkom, študentom nad 21 rokov a iným záujemcom o waldorfskú pedagogiku.

Organizačne je vzdelávanie členené:

1. ročník:               Wzdelávanie – proseminár
2.-3.ročník:           Wzdelávanie – seminár

Je možné samostatne absolvovať proseminár, t.j. 1-ročné štúdium. Postup do 2. a 3. ročníka je podmienený úspešným ukončením predchádzajúceho ročníka.

V rámci proseminára študent absolvuje:

 • víkendové vzdelávania (začiatok piatok poobede, koniec v nedeľu na obed) – 8 krát za rok
 • jarná akadémia (5-dňové vzdelávanie, v čase po Veľkej noci) a letná akadémia (5 až 6 dňové stretnutie na začiatku júla)
 • stáž na waldorfskej škole (nepovinná)
 • ukončenie formou 15 minútovej prezentácie svojej záverečnej práce na ľubovoľnú tému, inšpirovanú témami preberanámi na seminári

V rámci druhého ročníka študent absolvuje:

 • víkendové vzdelávania (začiatok piatok poobede, koniec v nedeľu na obed) – 8 krát za rok
 • jarná akadémia (5-dňové vzdelávanie, v čase po Veľkej noci) a letná akadémia (5 až 6 dňové stretnutie na začiatku júla)
 • povinná stáž na waldorfskej škole
 • ukončenie formou 45 minútovej prezentácie svojej záverečnej práce pedagogickej témy, inšpirovanej stážou, príp. vlastnými pedagogickými skúsenosťami.

Je potrebné vopred počítať s touto časovou dotáciou a pripočítať k nej:

 • samostatnú  písomnú prácu doma po každom seminári (podmienka pre obdržanie certifikátu o absolvovaní, nahrádza skúšky a testovanie znalosti z absolvovanej témy),
 • samoštúdium
 • a čas na vypracovanie záverečnej práce ročníka.

Konkrétne termíny vzdelávacích seminárov nájdete tu.

Študijné poplatky:V snahe zabezpečiť stabilitu financovania kurzu, ale i poskytnúť vám aspoň malú zľavu na školnom, sme pre nasledujúci rok prehodnotili cenu za semináre Wzdelávania.

Pre tých, ktorí zaplatia aspoň polovicu seminárov vopred, bude vychádzať jeden seminár – 80 Eur, teda celková suma bude 800 Eur ročne. Ak budete platiť za semináre jednotlivo, bude cena za jeden seminár 85 Eur, teda 850 ročne. Potvrdenie o zaplatení vystavíme na požiadanie. Platby berieme v hotovosti.

Kurzovné je nevyhnutné zaplatiť aj v prípade, ak sa jednotlivého semináru nezúčastníte. Vaše platby nám umožňujú uhradiť lektorom ich náklady a honoráre. Lektori na seminár prichádzajú, aj keď sa niekto zo študentov nezúčastní.
Letná akadémia v závislosti od ubytovania môže mierne navýšiť celkovú sumu poplatkov.

Podmienky úspešného absolvovania ročníka:

 1. minimálne 80% účasť na vzdelávacích podujatiach
 2. spracovanie individuálnej práce po každom seminári.
 3. spracovanie a prezentácia záverečnej témy
 4. zaplatenie študijných poplatkov