Walfdorská pedagogika

Kto sme?

Kto sme?

Naša pedagogická iniciatíva Wzdelávanie vznikla na jar roku 2013 z radov ľudí, dlhodobo sa pohybujúcich okolo waldorfskej školy v Bratislave. Právne pôsobíme ako vzdelávacia skupina Asociácie priateľov slobodných waldorfských škôl a prevzali sme zodpovednosť za vzdelávacie činnosti v oblasti waldorfskej pedagogiky na Slovensku.  V rámci vzdelávacej skupiny pôsobia aj naši kolegovia vo waldorfskom vzdelávaní pre materské školy.

3-ročné vzdelávanie zastrešujú a odborne garantujú nasledovní lektori:

trTobias Richter [Rakúsko]

Dlhoročný lektor didaktiky a metodiky waldorfského vzdelávania, zakladateľ waldorfského učiteľského seminára v Slovinsku. Tvorca moderného učebného plánu pre waldorfské školy v nemecky a anglicky hovoriacich krajinách. Stály člen medzinárodnej konferencie hnutia waldorfskej pedagogiky v Den Haagu, udeľujúcej iniciatívam značku “waldorfská škola”.

 

Wilmann

 Prof. Dr. Carlo Willmann [Rakúsko]
Študoval dejiny umenia vo Viedni a teológiu vo Freiburgu, Frankfurte a Viedni. V roku 1995 obhájil dizertačnú prácu na tému „Teologická a nábožensko-pedagogická koncepcia pedagogiky Rudolfa Steinera“. Je učiteľ na 3. stupni (gymnázium) na Rudolf Steiner Landschule Schönau,  sprevádzajúci učiteľ a docent v Centre pre kultúru a pedagogiku vo Viedni. Profesor religionistiky a pedagogiky na Alanus Hochschule pre umenie a spoločnosť v Alfteri pri Bone

 

shSilvia Hanuštiaková (1974)

Vyštudovala školu Goetheánskeho umenia, Waldorfskú pedagogiku a Eurytmiu vo Viedni vo rokoch 1996-2003. Pracovala na seminároch vzdelávania učiteľov vo Waldorfskej pedagogike na Slovensku a v Čechách v rokoch 2000- 2006. Pôsobila vo Waldorfskej škole v oblasti umelecká terapia a výtvarná výchova v rokoch 2004 – 2009. Spolupôsobí na škole Angelológie ako umelecká lektorka. V roku 2008 založila spolu s Pavlom Hanuštiakom prvé eurytmické vzdelávanie na Slovensku, absolventi skončili v júni 2013. Vytvára eurytmické predstavenia, venuje sa umeniam a terapii.

 

Miroslava Heribanová (1973)

Pôsobí ako špeciálny pedagóg na waldorfskej škole v Bratislave, prauje s deťmi s poruchami učenia. Založila špeciálnu triedu pri SZŠW. Vyštudovala klinickú logopédiu a je prvou certifikovanou chirofonetičkou na Slovensku. Pracovala v Integre ako terapeut pre mládež s viacnásobným postihnutím. Je matkou dvoch detí.

 

esRNDr. Erich Šašinka (1961) 

Študoval MFF UK v Bratislave odbor Teoretická kybernetika, kde po skončení štúdia aj pôsobil. Posledných 20 rokov vykonáva funkciu výkonného, neskôr finančného riaditeľa softvérovej firmy EEA s.r.o. Aktívne pôsobí i v oblasti základného vzdelávania, v roku 2001 bol spoluzakladateľom súkromnej základnej waldorfskej školy, neskôr i materskej školy. V jeho pracovnom i mimopracovnom úsilí dominuje otázka hľadania vedeckých aspektov v duchovno-kultúrnych otázkach a duchovných aspektov v otázkach a poznávaní vedeckom, v tzv. duchovnej vede.

 Mgr. Ivana Bartovičová

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………

Na vzdelávacích podujatiach sa budeme stretávať aj s ďalšími hosťujúcimi lektormi, ktorí prijali naše pozvanie:

 

Vargova_Maria

Mária Vargová

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku  – promovala z psychopédie, somatopédie a logopédie, neskôr angličtinu, etickú výchovu a waldorfskú pedagogiku. Po takmer tridsaťročnej praxi, keď pôsobila ako špeciálny pedagóg a pedagóg v bežnej škole a tiež dlhodobo riadila špeciálnu školu, v súčasnosti pracuje ako terapeut, homeopat a lektor waldorfského vzdelávania.  Vo svojom bádaní sa sústreďuje najmä na vývin dieťaťa z pohľadu duchovnej vedy a waldorfskej pedagogiky a na pozorovanie prejavov človeka a prírody a ich interakcie.

 

mcMarián Czére (1971)

Vyštudoval psychológiu a seminár waldorfskej pedagogiky v rokoch 1996-2001.
Spoluzakladateľ waldorfskej školy v Bratislave (2001), kde vyučoval v rokoch 2003-2012.
Hudobník, nadšenec,  rozbiehač.

 

 

 

ajAnežka Janátová [Česká republika]

Psychologička s dlhoročnou praxou a bohatými skúsenosťami. Venuje sa pedagogickej a psychoterapeutickej činnosti, prednáša a vedie medzinárodné sympóziá. Pôsobila v Jedličkovom ústave ako psychologička, neskôr v pozícii riaditeľky. Založila Akadémii sociálního umění Tabor, Spolek pro léčebnou pedagogiku, Nadáciu Tabor či Sociálne terapeutické centrum Tabor. Je predsedníčkou Anthroposofické společnosti v Českej Republike. V Akadémii Tabor  vyučuje najmä predmet Človek ako tvorca vlastného osudu. Venuje sa biografickej práci a práci s manažérmi.

 

yt_webYehuda Tagar [Izrael/Austrália]

Psychoterapeut, kouč, medzinárodný lektor a zakladateľ Psychofonetiky – modernej psychológie, využívajúcej múdrosť tela, ľudských gest, zvuku a vizualizácie. Roky klinickej praxe absolvoval v Austrálii, v súčasnosti riaditeľ Persephone inštitútu, od roku 2013 pripravuje študentov terapie a poradenstva aj na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku. Pôsobí aj ako poradca pre waldorfské školy a učiteľské vzdelávanie.