post_parent; if($parent_id == 0){ return $post_id; }else{ return get_topmost_parent($parent_id); } } $rodic = get_topmost_parent($page_id); ?>
Walfdorská pedagogika

Kontakty

Bratislava

Košice

Waldorfské školy, waldorfské škôlky a ostatné waldorfské iniciatívy na Slovensku združuje Asociácia priateľov slobodných waldorfských škôl.

Waldorfské hnutie v Českej Republike