Walfdorská pedagogika

Duchovné jadro waldorfskej školy – Peter Selg

Waldorfská škola má svoju biografiu, má svoj životný príbeh a je veľmi dôležité, aby sme cieľ, ktorý waldorfská škola v tomto živote nesie, nestratili zo zreteľa. Tento cieľ je – ako každý skutočný cieľ – cieľom budúcim, cieľom patriacim budúcnosti. Myslím, že nik nemôže povedať, že waldorfské školy sú už úplne tu, že už sú v kultúre plne realizované, že sa stali skutočnosťou a boli prijaté ako skutočnosť. Waldorfské školy znamenajú, podľa môjho názoru, oveľa viac niečo, čo je budúcou úlohou – i keď už existujú a sú „činné“. Sú v procese svojho uskutočňovania nielen z hľadiska ich vonkajšieho uznania, ale aj z hľadiska ich vnútornej substancie. Sú teda stále v nebezpečenstve, že túto substanciu môžu v budúcnosti stratiť, a tým aj svoju liečebnú úlohu, ku ktorej bytostné jadro waldorfskej školy patrí…..

čítajte ďalej: Duchovné jadro waldorfskej školy

Nezaradené