Walfdorská pedagogika

Chcete mať deti chytrejšie ako smartfón?

Dajte ho do waldorfskej školy – mohla by znieť odpoveď. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu Univerzity Heinricha Heine z Düsseldorfu.

Tam skúmali 800 žiakov vo veku od 8 do 15 rokov z desiatich škôl. Podľa zistení sa žiaci waldorfských škôl učia v porovnaní so žiakmi v štátnych školách s väčším  oduševnením, menej sa nudia, cítia sa individuálne stimulovaní  a učia sa v škole spoznávať najmä svoje silné stránky. Kým učenie baví 80 percent waldorfských žiakov, v bežných školách je to iba 67 percent.

Vzájomná podpora, slušnosť a rešpektovanie ostatných

„K našim žiakom pristupujeme veľmi individuálne, tak, aby sa mohol odhaliť a rozvinúť ich talent a osobnosť,“ hovorí špeciálna pedagogička Miroslava Heribanová, učiteľka na bratislavskej waldorfskej škole. „Dôležitá je tiež atmosféra na našej škole – teda vzťahy. Ľudskosť je našou základnou hodnotou a vedieme k tomu aj deti. Vzájomná podpora, slušnosť a rešpektovanie ostatných je u nás na prvom mieste.“ Že to deťom prospieva, potvrdila aj nemecká štúdia.

85 percent žiakov waldorfských škôl označilo atmosféru v škole ako príjemnú a podnetnú. Na bežných školách ju za takú považuje iba 60 percent. Aj vzťah k učiteľom bol posúdený ako výrazne lepší – 65 percent waldorfských žiakov tu stojí proti takmer 31 percentám žiakov z bežných škôl. Okrem toho, „waldorfské“ deti trpeli podstatne menej často bolesťami hlavy, brucha, či nespavosťou. Pre expertov je to dôkaz, že tlak na výkon a strach zo skúšok dostáva na waldorfských školách menej priestoru než  na bežných školách – a to na žiakov pôsobí pozitívne.

Vo waldorfskej pedagogike má sloboda veľký priestor

Spolu so slobodou však aj zodpovednosť.  „Zdôrazňovanie vlastnej zodpovednosti a sebaurčenia pripraví deti optimálne na život, ktorý ich po ukončení školy čaká. Je veľká miera zhody medzi tým, čo svet od človeka žiada a tým, čo je u waldorfských žiakov stimulované“, povedal na margo výskumu  Andreas Schleicher, expert OECD na vzdelávanie. „Reprodukcia hotových poznatkov má čoraz menší význam.“.

„Na to, aby dnes človek zvládol skúšky, mu stačí smartfón“, povedal Schleichert, „ak chcete, aby boli vaše deti chytrejšie ako smartfón, musíte im pridať iné kompetencie.“ Dôležité je použiť vedomosti v nových oblastiach kreatívnym spôsobom a so zameraním na riešenie.

Na to je vo waldorfských školách tradične kladený veľký dôraz, rovnako ako na učenie blízke životu. To má umožniť učenie do hĺbky, aby vedomosti neboli konzervované iba po najbližšiu skúšku.

A aké sú vedomosti žiakov waldorfských škôl? Podľa autora štúdie Heinera Barza majú porovnateľné výsledky so žiakmi „bežných“ škôl. Absolventi waldorfských škôl sa nadpriemerne často stávajú učiteľmi, ale aj lekármi, inžiniermi, humanitnými a prírodnými vedcami. Tieto výsledky súhlasia s nálezom PISA – štúdie, podľa ktorej preukázali waldorfskí žiaci výrazne nadpriemerné prírodovedné kompetencie.

Najviac waldorfských škôl na svete je v Nemecku – 230  s približne 85.000 žiakmi – svetovo je ich nad 1000. Na Slovensku je jediná, v súčasnosti v štádiu overovania. Napriek množstvu kladných posudkov počas 11 rokov svojej existencie a skvelých výsledkoch svojich žiakov, stále čaká na definitívne schválenie ministerstva školstva.

Info o výskume: http://www.welt.de/wissenschaft/article109484661/Namen-tanzen-fit-in-Mathe-Waldorf-im-Vorteil.html

Autor: Andrea Stoklasová, pôvodne publikované na www.rodinka.sk

Nezaradené