Walfdorská pedagogika

O zrode waldorfu v SR s Františkom Balogom

V učiteľských novinách bol publikovaný článok s Mgr. Františkom Balogom, obhájcom a podporovateľom waldorfskej pedagogiky na Slovensku počas pionierskych časov pred 15 rokmi. Na ukážku kúsok z článku:

  • Waldorfská pedagogika je na Slovensku v nejednom učiteľskom kolektíve strašiakom. Ako by ste vysvetlili pochybovačom jej pozitívny význam? Čo znamená pre vás?

Je toho viac. Najväčší jej prínos vidím v tom, že umožňuje každému žiakovi v maximálnej miere využiť svoje schopnosti pre svoj sebarozvoj. A potom organizácia vyučovania, hlavne činnosť od príchodu žiakov do triedy do 10.00 hodiny. To sú prvé dve vyučovacie hodiny ktoré sme nazývali blok. Ten trval 90 – 100 minút. Počas neho mali žiaci iba matematiku resp. slovenský jazyk. A počas dvoch vyučovacích hodín sa dá urobiť so žiakmi viac ako počas dvoch klasických jednohodinoviek. Veľkú úlohu hrá aj motivácia žiakov na vyučovanie. Vieme, že žiak pri prechode z domáceho prostredia nedokáže ako dospelý, zahodiť svoje starosti za hlavu. Teda vieme to, ale aj rešpektujeme? Vo waldorfe blok začínal práve takouto časťou – hrou na flaute, spevom, či inými činnosťami. Takto boli žiaci pripravení venovať sa ďalším vzdelávacím akti-vitám. Na začiatku vyučovania bola aj činnosť ne koordináciu časti tela a spoluprácu v kolektíve. Vyslovujem sa za zrušenie jednohodinoviek napríklad hudobnej výchovy, telesnej výchovy na prvom stupni. Tieto činnosti boli každý deň v týždni na začiatku vyučovania. Obratnosť, hody a chytanie predmetov, spev, hra na flaute, ďaleko presahujú požadované. A navyše, deti to robia kratšiu dobu, nie je potrebné umelo hľadať náplň hodiny a keďže je táto činnosť každý deň, stáva sa pre deti návykom. Ale o výhodách tejto pedagogiky sa dá hovoriť veľmi dlho.

Celý článok si prečítate TU

Nezaradené